Z historie KSČ na okrese Plzeň-jih.

Potůček, Karel
Okr. výbor KSČ, 1981. 134, [1] s.[48] s. fot. příl