Z háremu do sveta.

Gerlachová, Eva
1. vyd. Osveta, 1964. 228 s.