Z galérie slovenských rodoľubov : literárne historické pásma.

Jariabek, Viliam
Krajský pedagogický ústav, 1976. 238 s.