Z duchovního života : Poznámky a praktické pokyny.

Stork, Alois
Čtvrté doplněné vydání. Gustav Francl, 1947. 199 s.