Z duchovního života.

Stork, Alois
3., dopln. vyd. Dědictví svatojanské, 1934. 203 s.