Z duchovního života.

Stork, Alois
2., rozmn. vyd. Dědictví Svatojanské, 1926. 217, 21, [1] s.