Z druhé cesty řecké.

Prášek, Justin Václav
Beaufort, 1906. 183 s.
Edice: Světem ; 9