Z dopisů Otokara Březiny Anně Pammrové.

Březina, Otokar
Družstvo Morav. Kola spisovatelů, 1931. 17 listů faksimilovaných - 9 s.