Z dopisů malíře Antonína Slavíčka malíři Františku Kavánovi : [novoročenka].

Slavíček, Antonín
Jednota umělců výtvarných, 1936. [11] s.