Z domoviny.

Měšťáková, Miloslava; il. Žalmánková, Světlana
1. vyd. vl.nákl, 1995. 104 s.