Z domova Viléma Závady.

Rohel, Jan
Měst. lid. knihovna, 1959. [14] s.
Edice: Publikace regionálního oddělení Městské lidové knihovny v Ostravě ; Čís. 2