Z domova do světa mapou : Průvodce k Vlastivědnému atlasu zeměpisnému a k Atlasu pro školy měšťanské : Pro žactvo obecných škol vícetřídních i školy měšťanské.

Spalová, Kamila
V. Neubert a synové, 1927. 2 sv