Z domova do světa mapou : průvodce k Vlastivědnému atlasu zeměpisnému a k Atlasu pro školy měšťanské : pro žactvo obecných škol vícetřídních i školy měšťanské. Díl 1.

Spalová, Kamila
V. Neubert a synové, 1926. 111, [1] s.