Z domova a ciziny : pro nižší třídy škol středních. Díl II, Obrazy z dějin starověkých a středověkých.

Pešek, Josef
Vydavatelské družstvo českých profesorů vlastních nakladatelů, 1923. 130 s.