Z domova a ciziny : československá dějeprava pro nižší třídy škol středních. [Díl] 1, Má vlast.

Pešek, Josef
2. zcela přeprac. vyd. Vydavatelské družstvo českých profesorů, 1928. 136 s.