Z doby persekucí a kriminálů : Vzpomínky čes. novinářů a literátů.

B. Kočí, 1920. 327, 1 s.