Z dnešní Anglie.

Winter, Gustav
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1924. 98 s.