Z díla.

Křička, Petr
2., změn. vyd. Československý spisovatel, 1957. 265, [1] s.