Z denníku Amielova.

1903.
Edice: Otázky a názory ; 5