Z dějin Žarošic.

Vrbas, Jakub
Štěpařsko-vinařský a zalesňovací spolek, 1940. 222, [1] s.