Z dějin zámku a panství Zvíkova.

Zíbrt, Čeněk
1908.