Z dějin vynálezů fysikálních.

Žanta, Rudolf
Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1928. 146 s.