Z dějin visegrádského prostoru : Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám.

ed. Goněc, Vladimír; ed. Vlček, Radomír
1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 2006. 281 s.