Z dejín vied a techniky na Slovensku : [venovane 25. výročiu vzniku Slovenskej akadémie vied]. IX.

ed. Tibenský, Ján
Vyd. 1. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, . 507 s., obr. příl