Z dejín vied a techniky na Slovensku. 7.

ed. Tibenský, Ján
1. vyd. SAV, 1974. 536 s.