Z dejín vied a techniky na Slovensku. 6.

ed. Tibenský, Ján
1. vyd. SAV, 1972. 415 s.