Z dejín vied a techniky na Slovensku. 5.

ed. Tibenský, Ján
1. vyd. SAV, 1969. 528 s.