Z dejín vied a techniky na Slovensku. 3.

ed. Tibenský, Ján
1. vyd. SAV, 1964. 365 s.