Z dějin textilu : Studie a materiály : Sborník příspěvků k dějinám textilní a oděvní výroby v ČSSR. Sv. 6.

Výzkum. ústav bavlnářský, 1984. 301 s.