Z dějin stupavské keramiky : Sedmdesátka národního umělce, džbánkaře Ferdinanda Kostky.

Landsfeld, Heřman
Heřman Landsfeld, 1948. 48-[II] s.