Z dějin rodného kraje : črty a obrázky historické napsal František Jiří Košťál.

Košťál, František Jiří
Karel Rathouský, 1888. 194 s.