Z dejín robotníckeho hnutia v Dobšinej.

Šlosár, Ján
1. vyd. Východoslovenské vydav, 1978. 128 s.
Edice: Gemerské vlastivedné pohľady ; Čís. 47