Z dějin Orlové.

Adamus, Alois
Nákladem vlastním, . 142 s., 1 list, XX s., 2 listy, 8 ins. listů