Z dějin národu českého. [I. díl].

Palacký, František; il. Fiala, Václav
2. vyd. Melantrich, 1973. 256 s.