Z dějin národních a politických bojů v Čechách roku 1848.

Udal'cov, I. I
1., aut. vyd. Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 221 s.