Z dějin literatur slovanských : stati a rozpravy.

Horák, Jiří; ed. Thon, Jan; ed. Dolanský, Julius
Vydání první. Josef R. Vilímek, . 535-[V] s.