Z dějin literatur slovanských : stati a rozpravy.

Horák, Jiří; ed. Dolanský, Julius; ed. Thon, Jan
Vydání první. Jos. R. Vilímek, 1948. 535-[V] s.