Z dějin Hradce Králové.

Domečka, Ludvík
Spořitelna Královéhradecká, . 15 s.