Z dějin hořátevského chrámu Páně.

Chládková, Věra; Skořepa, Jiří; Taich, Vladimír
Kalich, 1992. 32 s.