Z dejín geologických vied na Slovensku.

Herčko, Ivan
Vyd. 1. Osveta, 1981. 285 s.