Z dějin filosofie starověku, novověku a současnosti.

Sapík, Miroslav
1. vyd. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. 206 s.