Z dějin evropských a jiných policejních sborů. I, (Vybrané kapitoly).

Hus, Miroslav
Vyd. 1. Police history, 2002. 217 s., [16] s. obr. příl