Z dějin evropského ducha.

Troeltsch, Ernst
Nákladem Historického klubu, 1934. 255 s.
Edice: Sbírka překladů vybraných prací historických ; sv. 2