Z dějin elementární matematiky.

Balada, František
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 238 s.