Z dějin českých klášterů do válek husitských.

Neumann, Augustin Alois
Opatství emauzské, 1936. 212, [II] s.