Z dějin českého knihtiskařství.

Zíbrt, Čeněk
3. vyd. Hejda a Zbroj, 1939. 131 s.