Z dějin českého knihtiskařství.

Zíbrt, Čeněk
3. vyd. Hejda a Zbroj, . 131 s.; 140 s.