Z dějin českého knihtiskařství.

Zíbrt, Čeněk
nákladem spolku "Typografia", 1913. 86 s.
Edice: Typografie ; sv. 1