Z dějin české statečnosti : naše vojenské tradice.

Tschorn, Rudolf
Ministerstvo národní obrany, 1927. 123s