Z dějin české literatury.

Vlček, Jaroslav
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 781 s.