Z dějin české literatury : Sborník statí věn. Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků.

Jakubec, Jan; Hýsek, Miloslav
Nákladem Jana Laichtera, 1920. 351, [5] s.